Regelement

 

Regelement

Badminton Vereniging Lith

 1. Aanmelding gebeurd door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier
 2. Afmelding dient schriftelijk (t.a.v. de penningmeester) of per mail (lith@badminton.nl) te gebeuren. Afmelden voor 1 juli, of voor 1 januari, anders zal er nog een half jaar contributie voor de volgende periode betaald dienen te worden.
 3. De contributie dient voorafgaand aan de periode te zijn voldaan, anders kan de toegang tot de training en speelavond ontzegd worden.
 4. Bij ongelukjes of schade zal dit verhaald moeten worden op de eigen WA-verzekering van het desbetreffende lid, de club is hier niet voor verzekerd.
 5. De instructies van de begeleiding (trainer en/of ouders) moeten opgevolgd worden.
 6. Zorg dat je altijd sportief blijft en je netjes gedraagt.
 7. Omkleden in de kleedruimtes (zie bordjes op de deur) en niet in de kantine.
 8. De kantine/sporthal/kleedruimtes achterlaten zoals je ze hebt aangetroffen.
 9. Sportschoenen dragen zonder zwarte zolen.
 10. Van de ouders/verzorgers van de jeugdleden, wordt verwacht dat ze mee begeleiden op de vrije speelavond van de jeugd (op donderdagavond van 19.00-20.00 uur), hiervoor wordt een aanwezigheidslijst uitgedeeld.

Toevoeging voor competitiespelende leden.

 1. Wil je deelnemen aan de competitie dan dient vooraf een competitiebijdrage worden voldaan (voor 1 mei).
 2. De competitie loopt van september tot en met februari. Je dient dus ook het volgende half jaar (tot juni) lid te blijven van de club.
 3. Voor de jeugdleden die competitie spelen wordt door BVL clubkleding in de vorm van een shirtje en broekje/rokje beschikbaar gesteld. Deze kleding blijft ten alle tijde eigendom van de club.
 4. De mogelijkheid bestaat om via de vereniging een trainingspak in clubkleuren aan te schaffen. deze kunnen indien gewenst voorzien worden van clublogo en naam.
 5. Van de ouders van competitiespelende leden, wordt verwacht dat ze bij uitwedstrijden zelf voor vervoer zorgen.
 6. Stop je halverwege de competitie wordt dan wordt er 25 euro in rekening gebracht. Is het zo dat, doordat je stopt, het hele team niet meer uit kan komen in de competitie, dan volgt voor de club een boete van de bond van €90. De club zal dan ook deze boete aan je doorbelasten.

Contributie

Overzicht Contributie per 1 juli 2015

Contributie:

16 jaar en ouder (A,B):            12,50 euro per maand.

6 t/m 15 jaar (B):                      8,00  euro per maand.

Steunend lid (senior) (C):        6,00 euro per maand.

Inschrijfgeld (D):

16 jaar en ouder:                    15,00 euro.

T/m 15 jaar:                            10,00 euro.

Steunend lid:                           0,00  euro.

Jaarlijks kan de contributie eventueel verhoogd worden met een inflatiecorrectie.

 

(A)           Je wordt lid voor ten minste een half jaar. Opzeggen kan voor 1 juli en voor 31 december van het lopende jaar. Heb je dan niet schriftelijk opgezegd, dan ben je weer voor een half jaar lid.

(B)           Bij de overgang naar een hogere contributiegroep zoals van 15 naar 16 jaar gaat de hogere contributie pas in in de maand nadat je jarig bent. Jarig van op 15 januari, dan gaat de verhoging in per 1 februari.

(C)           Bij een blessure of andere privé-omstandigheden (ziekte/studie) bestaat de mogelijkheid om steunend lid te worden. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris.

Het steunend lid betaalt minder contributie per maand en na herstart geen inschrijfgeld.

(D)    Indien een lid dat zich heeft afgemeld binnen een jaar weer lid wordt, hoeft maar de helft van het inschrijfgeld te worden betaald.

Trainingen

INFORMATIE OVER DE TRAININGEN

De Training van BVL is op maandagavond. Er zijn 2 trainingsgroepen:

Groep 1 Traint van: 18.30 tot 19.30 uur
Groep 2 Traint van: 19.30 tot 21:00 uur

De groepen worden ingedeeld op leeftijd en sterkte.

P.S. Ook de recreanten die op dinsdagavond spelen, mogen gebruik maken van de maandagavond training. Zij spelen dan in de laatste groep. Maar de jeugdspelers mogen natuurlijk ook op dinsdag avond meedoen!