Contributie

Overzicht Contributie per 1 juli 2015

Contributie:

16 jaar en ouder (A,B):            12,50 euro per maand.

6 t/m 15 jaar (B):                      8,00  euro per maand.

Steunend lid (senior) (C):        6,00 euro per maand.

Inschrijfgeld (D):

16 jaar en ouder:                    15,00 euro.

T/m 15 jaar:                            10,00 euro.

Steunend lid:                           0,00  euro.

Jaarlijks kan de contributie eventueel verhoogd worden met een inflatiecorrectie.

 

(A)           Je wordt lid voor ten minste een half jaar. Opzeggen kan voor 1 juli en voor 31 december van het lopende jaar. Heb je dan niet schriftelijk opgezegd, dan ben je weer voor een half jaar lid.

(B)           Bij de overgang naar een hogere contributiegroep zoals van 15 naar 16 jaar gaat de hogere contributie pas in in de maand nadat je jarig bent. Jarig van op 15 januari, dan gaat de verhoging in per 1 februari.

(C)           Bij een blessure of andere privé-omstandigheden (ziekte/studie) bestaat de mogelijkheid om steunend lid te worden. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris.

Het steunend lid betaalt minder contributie per maand en na herstart geen inschrijfgeld.

(D)    Indien een lid dat zich heeft afgemeld binnen een jaar weer lid wordt, hoeft maar de helft van het inschrijfgeld te worden betaald.